MANAGEMENT

prakticerady
Více informací

INSPEKCE

kariera
Více informací

VZDĚLÁVÁNÍ

skoleni
Více informací

KVALIFIKACE

odbornost
Více informací

Firemní ES&H servis s.r.o.

Vítejte na našich stránkách.

Naše společnost zajišťuje služby poradenství systémů managementu kvality ISO 9001 (obecné systémy řízení managementu), IATF 16949 (systémy certifikace v automobilovém průmyslu), CFCS 1004 C-o-C (certifikace spotřebitelských řetězců, životního prostředí ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ISO 27001 pro bezpečnost informací, dále služeb bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a energetického managementu, dále přípravu na akreditaci laboratoří ISO 15189 a ISO 17025.

Rovněž zajišťujeme služby facility managementu v oblasti revizí elektro, plyn, tlak a dále vyhrazených požárních zařízení jako jsou hydranty, hasící přístroje a další.

 

Naše poradenství je směřováno do oblastí:

  • Kvality a jakosti
  • Životního prostředí
  • Bezpečnosti práce a požární ochrany
  • Technického a projektového poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
  • ISO9001Zpracování požárně bezpečnostních řešení a projektů staveb
  • Zpracování havarijních řádů, postupů a předpisů pro životní prostředí
  • Legislativy a normativů, dodávek technické dokumentace
  • Prodeje osobních ochranných prostředků a pomůcek
  • Výroby a prodeje havarijních souprav a sorbčních prostředků
  • Revizí vyhrazených technických zařízení a kontrol dle NV č.378/2001Sb.

Naši zákazníci