MANAGEMENT

prakticerady
V� informac�span>

INSPEKCE

kariera
V� informac�span>

VZDĚŚVNÍĽ/h2>

skoleni
V� informac�span>

KVALIFIKACE

odbornost
V� informac�span>

Firemní ES&H servis s.r.o.

Vítejte na našich stránkách.

Naše společnost zajišťuje služby poradenství systémů managementu kvality ISO 9001 (obecné systémy řízení managementu), IATF 16949 (systémy certifikace v automobilovém průmyslu), CFCS 1004 C-o-C (certifikace spotřebitelských řetězců, životního prostředí ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ISO 27001 pro bezpečnost informací, dále služeb bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a energetického managementu, dále přípravu na akreditaci laboratoří ISO 15189 a ISO 17025.

Rovněž zajišťujeme služby facility managementu v oblasti revizí elektro, plyn, tlak a dále vyhrazených požárních zařízení jako jsou hydranty, hasící přístroje a další.

Pronájem bytu k rekreaci v Jizerských horách

 

 

Naše poradenství je směřováno do oblastí:

  • Kvality a jakosti
  • Životního prostředí
  • Bezpečnosti práce a požární ochrany
  • Technického a projektového poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
  • ISO9001Zpracování požárně bezpečnostních řešení a projektů staveb
  • Zpracování havarijních řádů, postupů a předpisů pro životní prostředí
  • Legislativy a normativů, dodávek technické dokumentace
  • Prodeje osobních ochranných prostředků a pomůcek
  • Výroby a prodeje havarijních souprav a sorbčních prostředků
  • Revizí vyhrazených technických zařízení a kontrol dle NV č.378/2001Sb.

Naມkazn�

The Body Jewelry crossed my mind when I saw a titanium bracelet. It had an unmistakable masculine charm. I had no doubts about my husband fancying wearing it while we go out to our favorite music band. I was so delighted that I brought him a titanium bracelet when I saw a spontaneous smile. My husband works in a sheet metal plant and spends most time operating dangerous machines. He has to roll his shirt sleeves tight up and has to remove even his wedding ring before starting his shift. To my delight, he wears the titanium bracelet before he leaves for his daily shift. He will be removing it from his wrist before he start his shift, even then he likes it so much that wears it during the to and fro journey. The strength of a industrial body piercing jewelry titanium bracelet is the thing that appeals to men. The one I bought for my husband has a brushed finish and there is no chance of sparkling or glittering. He says sparkling is very much feminine. He likes the masculine brushed finish of the titanium bracelet I gave him.